משקל אדם דיגיטלי

  • _

    הפעלה אוטומטית בדריכה על משקל
    כיבוי אוטומטי לאחר מדידה
    עובד בשיטת חיישנים אלקטרונים